Sosyal Projeler

Psikolojik Sağlamlık Projesi

Zorlu ve uzun süren Covid-19 pandemi döneminde fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın da korunmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Salgın süreci kişilerde stresle baş edebilme, yeni bir duruma adapte olabilme, belirsizliğe tahammül edebilme gibi duygu ve becerilerin daha fazla yaşanmasına sebep olmaktadır.
Çoğunlukla evlere kapanıldığı bugünlerde, çocuklar uzaktan eğitim ile sadece yüz yüze eğitime ara vermemiş aynı zamanda sosyal hayatlarına da geçici olarak ara vermek zorunda kalmışlardır. Arkadaş, öğretmen ve okullarından uzak kalarak sosyal ve duygusal gelişimleri için gerekli öğrenme ortamında bulunamayan çocuklarda tahmin edilenden daha fazla destek ve ilgi ihtiyacı oluşmuştur.
Sosyal ve duygusal alanlarda oluşan bu ihtiyaç için HKÜ SEM, 11-12 yaş grubundaki çocuklar ile psikolojik sağlamlık konulu sosyal yardımlaşma projesi yürütmektedir. Bu proje kapsamında psikolojik danışmanlar eşliğinde;
- İhtiyaç duyulan alanlarla ilgili farkındalık kazanabilme,
- İlişkilerde (yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle) zorlanılan noktalarda baş etme stratejileri, farklı bakış açıları ve problem çözme becerisi geliştirebilme,
- Duygu kontrolü kazanma gibi konular yapılan bireysel çalışmalarla desteklenmektedir.
Pandemi nedeniyle bireysel yürütülen projenin ilerleyen süreçte grup atölyeleri şeklinde yapılarak daha fazla sayıda duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocukların bu projeye dahil edilmesi hedeflenmektedir.