Sosyal Projeler

Kodlama Eğitimi: Phoenix

Yerlerinden edilmiş genç mülteci çocuklara ve ev sahibi topluluklarda eğitime ulaşmada zorluk yaşayan çocuklara eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Türk öğrencilere ve Suriyeli mülteci çocuklara matematik, elektronik, kodlama, fizik, robotik ve proje yönetimi konularında faydalı becerileri öğretmeyi hedeflemektedir.
Tüm bu öğrencileri ve dersleri birbirine bağlayan tema uzay ve uzay bilimi olacak; bu deneyim, öğrencilerin bir uydunun kısmi programlanmasında ve yapımında, sonrasında da öğrencilerden gelen mesajın uydu tarafından yayımlanmasında somutlaşacaktır. Sonuç olarak bu tecrübe, sadece mültecilere ve toplumda eğitime ulaşmada zorluk yaşayan çocuklara yönelik fakir, eğitimsiz, topluma ve ülkeye yük algısının değiştirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak; aynı zamanda onları toplumun yetenekli, güçlendirilmiş ve potansiyel olarak çok değerli üyeleri olarak gösterecektir.
Doğal afetlerin ve savaşların şekillendirdiği güncel siyasi ve fiziki şartlardan en fazla etkilenen kesimin çocuklar olduğunu söylemek mümkündür. Sadece yerlerinden edilmeleri değil; aynı zamanda temel haklardan olan eğitim hakkını da kaybetmeleri de ana bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede hem göç eden hem de göçten etkilenen, temel eğitim fırsatlarına ulaşmada zorluk çeken çocuklara eğitim imkânı yaratılması ve yine ev sahibi ülke olarak eğitim ve çocuk gibi kırılganlık barındıran bir düzeyde sosyal uyumun sağlanması, bu doğrultuda engellerin ortadan kaldırılması düşünülmüştür.
HKÜ SEM, bu proje ile Gaziantep’te mülteci çocukların ve eğitime ulaşmada zorluk yaşayan ev sahibi ülke çocuklarının bir arada bilim, kodlama ve robotik eğitimi almaları; işbirliği çerçevesinde beraberce uydu inşası ve programlaması gerçekleştirmeleri ortam sağlamaktadır. Nihai olarak kendilerine yönelik eğitimsiz, yük oluşturdukları algısının yıkılması ve beraberinde yetenekli olduklarını görerek topluma doğal şekilde eklemlenmeleri amaçlanmaktadır.