Kişisel Gelişim

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

İnteraktif Workshop ve Uygulamalı Üretken Yapay Zeka Eğitim Programı

Bu eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek bir günlük, yüz yüze bir "Interaktif Workshop ve Uygulamalı Üretken Yapay Zeka Eğitimi Programı" olup, katılımcıların yapay zeka ve özellikle üretken yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Program, tanışma ve beklentilerin belirlenmesiyle başlayacak, ardından yapay zekanın tarihçesinden güncel uygulamalara kadar çeşitli konularda farkındalık yaratacak bir sunum, interaktif sohbetler ve video/vaka incelemeleri ile devam edecek. İkinci bölümde, GPT gibi araçları kullanarak gerçekleştirilecek kısa bir grup çalışması workshop'u yer alacak. Üçüncü bölümde, katılımcıların kendi yapay zeka uygulamalarını sunacakları bir oturum düzenlenecek. Son bölümde ise, kazanımların değerlendirilmesi, yapay zekanın katılımcıların kendi iş alanlarına nasıl uygulanabileceği ve bu teknolojilerin gelecekteki potansiyel etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. Eğitim sırasında, GPT-4, Heygen, Llevenlabs, Runway, SonixAI, Midjourney, Canvapro, NoCode uygulama geliştirme, DeepL, Twillo, WhatsApp API, Gemini gibi çeşitli yapay zeka araçları kullanılacak ve uygulamalar kapsamında Text-to-Text, Text-to-Image, Image-to-Video, Text-to-Video, Audio-to-Text, özel LLM, WhatsApp Bot, DeepL Translation, Voice-to-Voice Avatar ve Video-to-Video Avatar gibi çeşitli dönüşümler ele alınacaktır. Bu program, katılımcıların üretken yapay zekanın pratik ve teorik yönlerini derinlemesine öğrenmelerini ve kendi projelerinde bu bilgileri nasıl uygulayabileceklerini keşfetmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bölüm 1: Teorik ve İnteraktif Eğitim (Yarım Gün)

1.        Tanışma ve Beklentiler

2.        Yapay zeka’nın dünü, bugünü ve yarını sunumu

3.        Türetken yapay zeka ile yapılmış vaka analizleri

4.        Yapay zeka uygulamaları ve katılımcılarla birlikte interaktif yapay zeka geliştirme yoluyla temel prompt mühendisliği

Bölüm 2: Yapay Zeka Workshop Çalışması (Yarım Gün)

5.        Üretken Yapay Zeka Workshop'u (Rehberli Grup Çalışması)

Detaylı Eğitim İçeriği

Teknolojik Anlayış ve Uygulama

 

1.Türetken Yapay Zeka Temelleri ile tanışma

       Yapay zekanın gelişimini ve temel kavramlarını anlama

        GPT  gibi üretken modellerin temel prensiplerini anlama.

        Metin, görüntü, ses ve video üreten yapay zeka modellerinin nasıl çalıştığını kavrama.

       Farklı türde içerik üretimi için yapay zeka araçlarının uygulamalı kullanımı

 

2. Yenilikçi Çözüm Geliştirme:

       Yapay zeka ile yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretme.

       Farklı endüstrilerde üretken yapay zekanın potansiyel uygulamalarını keşfetme.

 

3. Doküman ve Veri Analizi ve Görselleştirme:

        Üretken yapay zeka ile doküman ve öğrenme

        Üretken yapay zeka modellerinin veri ihtiyaçlarını analiz etme ve modelleme.

        Eğitim süreçlerini optimize etme ve model performansını değerlendirme.


Eğitim Yöntemi ve Kullanılacak Araçlar

 1. Bilgilendirme Sunumları ile Video ve Vakalar Üzerinden İnteraktif Eğitimler

        Üretken yapay zeka konseptleri üzerine kısa teorik dersler ve bunları pekiştiren uygulamalı sunumlar.

        Çeşitli yapay zeka araçların temel prensipleri ve kullanım örnekleri.

 

 1. Uygulama Çalışmalar

        Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı projelerin geliştirilmesi.

        Katılımcıların Llevenlabs, SonixAI, Midjourney gibi araçları kullanarak projeler oluşturmaları.

 

 1. Grup Çalışmaları ve Tartışmalar:

        Katılımcıların gruplar halinde çalışarak üretken yapay zeka projeleri geliştirmeleri.

        Projelerde Text-to-Text, Text-to-Image, Audio-to-Text gibi dönüşümleri gerçekleştirerk yapılacak potansiyel uygulamalar

 

?        Yüz Yüze Eğitim:

        Program, tamamen yüz yüze bir formatla gerçekleştirilecek.

        Etkileşim ve grup çalışmalarını kolaylaştırmak için sınıf düzeni bu yönde tasarlanacak.

?        Grup Çalışması Odaklı:

        Katılımcılar, grup çalışmaları ve atölye aktiviteleri için gruplar halinde yerleştirilecek.

        Grup dinamiklerini ve takım çalışmasını teşvik eden bir ortam oluşturulacak.

Kazanımlar

Bu dersi başarı ile tamamlayan katılımcılar;

 1. Bilgi ve Farkındalık Artışı:

        Yapay zeka ve üretken yapay zekanın temel prensipleri hakkında derinlemesine bilgi edinme.

        Yapay zekanın mevcut ve gelecekteki uygulamalarının farkında olma ve bu teknolojilerin kendi alanlarındaki potansiyelini anlama.

 1. Analitik ve Eleştirel Düşünme Becerileri:

        Yapay zeka projelerini analiz etme ve değerlendirme yeteneği.

        Yapay zeka uygulamalarının etik ve toplumsal etkilerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme.

 1. Yaratıcı Problem Çözme:

        Yapay zeka teknolojilerini kullanarak yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirme.

        Karmaşık problemlere karşı yaratıcı yaklaşımlar sergileyerek etkili çözümler üretme.

 1. Pratik Uygulama ve İnovasyon:

        Öğrenilen teorik bilgileri gerçek dünya senaryolarına uygulayabilme.

        Yeni ve inovatif yapay zeka projeleri geliştirebilme becerisi.

 1. Etkileşim ve İşbirliği:

        Grup çalışmalarında etkili iletişim ve işbirliği yapabilme.

        Farklı disiplinlerden gelen bireylerle ortak projeler geliştirebilme yeteneği.

 1. Teknolojik Uyum ve Sürekli Öğrenme:

        Yapay zeka ve ilgili teknolojilerdeki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilme.

        Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme anlayışına sahip olma.

 1. Sunum ve İletişim Becerileri:

        Yapay zeka projelerini ve fikirlerini açık ve ikna edici bir şekilde ifade edebilme.

        Teknik bilgileri teknik olmayan kitlelere etkili bir şekilde aktarabilme.

 1. Etik ve Toplumsal Sorumluluk Bilinci:

        Yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerini anlama ve bu teknolojileri sorumlu bir şekilde kullanma.

        Yapay zeka uygulamalarının etik standartlarını koruma ve bunları sürdürülebilir bir şekilde geliştirme.

Eğitmenler

TÜM EĞİTİMLER

Benzer Eğitimler

UYGARLIKLAR TARİHİ 1

Kişisel Gelişim
30 Saat /10 Hafta
Merkez

Etkili iletişim ve NLP (Nöro-linguistik Programlama) Giriş Eğitimi (Yüz Yüze)

Kişisel Gelişim
12 Saat /4 Hafta 4 Gün (12 Saat)
Merkez

NLP (Nöro-Linguistik Programlama) öncelikle insanın kendini daha iyi tanımasıyla başlayan, kendi iç çelişkilerinden, kaygılarından, stresten, korku ve fobilerinden kurtularak çevresini, diğer insanları ve dünyayı daha iyi anlamasını sağlayan bir süreçtir.

Eğitim Detayları

Etkili iletişim ve NLP (Nöro-linguistik Programlama) Giriş Eğitimi (Online)

Kişisel Gelişim
12 Saat /4 Hafta 4 Gün (12 Saat)
Online

NLP (Nöro-Linguistik Programlama) öncelikle insanın kendini daha iyi tanımasıyla başlayan, kendi iç çelişkilerinden, kaygılarından, stresten, korku ve fobilerinden kurtularak çevresini, diğer insanları ve dünyayı daha iyi anlamasını sağlayan bir süreçtir.

Eğitim Detayları
Eğitim Tarihi / Süresi

17/02/2023
0 saat

Lokasyon

Gaziantep

Eğitim Ücreti

2,000 TL (KDV Dahil)

Bu fiyat için son 5 saat!
Ön Kayıt Yaptırmak İstiyorum
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Teşekkürler.
Ön Kayıt başvurunuz başarıyla alınmıştır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında eğitim tarihi başlangıç bilgisi ve kesin kayıt işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Bir hata oluştu.
Hemen Kayıt Ol Çantama Ekle
Bilgi Almak İstiyorum 
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Mesajınız başarı ile iletildi!
Bir hata oluştu.