Hukuk

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Bilirkişilik Yönetmeliği’ne göre, bu eğitim “beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitim” diye tanımlanmaktadır. 

Kimler Başvurabilir

6754 sayili Bilirkisilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkisilik Yönetmeliginin 33. maddesi geregince, 2017 yili Ekim Ayi itibariyle adli ve idari yargi alaninda yürütülen bilirkisilik faaliyetini yapmak isteyen kisiler bu egitime basvurabilir.

Detaylı Eğitim İçeriği

18 saat teorik ve 6 saat uygulamalı eğitimden oluşmaktadır.

Eğitimin içeriği:

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
Örnek Olayların Sunulması
İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
Genel Değerlendirme
Eğitim Değerlendirme Anketi

Kazanımlar

Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinci ile, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. Bu doğrultuda bilirkişi, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri, mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile açıklar.

Sertifika

Temel Bilirkişilik Eğitim programının katılımcılarına Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü imzası olan bir sertifika verilecektir. Temel eğitime katılım zorunlu olmakla beraber derslerin 1/12’sine devam etmeyenler katılımcı haklarını kaybederler.
TÜM EĞİTİMLER

Benzer Eğitimler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ

Hukuk
25 Saat /1 Hafta Pazartesi/Salı/Perşembe 19:00-22:00 Cumartesi/Pazar 10:00-18:00
Online


Gerek kamu, gerekse özel kurum ve kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri, uzun süredir toplamaktadırlar.

Eğitim Detayları

ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ

Hukuk
86 Saat
Gaziantep

Arabuluculuk genel anlamıyla, çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem...

Eğitim Detayları

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Hukuk
36 Saat /2 Hafta
Online


Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir.

Eğitim Detayları
Eğitim Tarihi / Süresi

16/05/2022
24 saat

Eğitim Ücreti

900 TL (KDV Dahil)

Bu fiyat için son 5 saat!
Ön Kayıt Yaptırmak İstiyorum
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Teşekkürler.
Ön Kayıt başvurunuz başarıyla alınmıştır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında eğitim tarihi başlangıç bilgisi ve kesin kayıt işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Bir hata oluştu.
Hemen Kayıt Ol Çantama Ekle
Bilgi Almak İstiyorum 
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Mesajınız başarı ile iletildi!
Bir hata oluştu.