Hukuk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği


Gerek kamu, gerekse özel kurum ve kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri, uzun süredir toplamaktadırlar. Bu durum, bazen kanunlardan kaynaklanmakta bazen kişilerin rızasına veya bir sözleşmeye dayanmakta bazen de yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir


Hukuk Fakültesi öğrencileri,

Avukatlar, Hukuk müşavirleri,

Gerçek ve tüzel kişileri temsil yetkisi olan yöneticiler,

Firma sahipleri, Kamu kurum temsilcileri,

Bilgi işlem merkezi yöneticileri ve bilgi işlem personelleri,

İnsan Kaynakları yöneticileri ve çalışanları,

KVKK konusunda çalışan personeller,

KVKK konusunda bilgi edinmek isteyen herkes,

Bilişim hukuku alanında çalışmak isteyen herkes katılabilir.

Detaylı Eğitim İçeriği


1. VERİ KORUMA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI-I (2 Saat)

-Kişisel Veri ve Türleri (Özel ve Genel Nitelikli Kişisel Veri) -Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Genel İlkeler -Rıza Kavramı ve Esasları

2. VERİ KORUMA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI-II (2 Saat)

-Veri Sahibi Kimdir? -Veri Sorumlusu Kimdir? -Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Nedir ve Kaydolma Şartları ile İstisnaları Nelerdir? -Kişisel Veri İhlali Nedir ve İhlali Oluşturan Davranışlar Neler Olabilmektedir? -Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi, Silinmesi veya Yok Edilmesi.

3. KVK HAKKI, YASAL TEMELLER ve İLKELER (2 Saat)

-Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kapsamı -Veri Koruma Hukukunun Normatif Temelleri -Veri Koruma Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler

4. VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ve İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINA İLİŞKİN İLKELER (2 Saat)

-Veri İşleyenin Yükümlülüklerine İlişkin İlkeler -Veri Sahibinin Hakları -Veri Sahibinin Haklarına İlişkin Temel İlkeler

5. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (2 Saat)

-Aydınlatma Yükümlülüğü -Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri -Tedbir Alma ve Denetleme Yükümlülüğü -Sır Saklama Yükümlülüğü -Bildirimde Bulunma ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAVRAMI ve GENEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARINDAN “AÇIK RIZA” (2 Saat)

-Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususu -Genel Nitelikli Verilerin İşlenmesi -Açık Rıza, Açık Rızanın Aranmadığı Haller ve Rızanın Geri Alınması

7. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİNE KARŞI KORUNMA YOLLARI (2 Saat)

-6698 Sayılı KVKK Açısından Koruma Yolları -4271 Sayılı TMK Açısından Koruma Yolları -4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Koruma Yolları -5237 Sayılı TCK Anlamında Korunma Yolları

8. VERİ İHLALLERİNE KARŞI KORUYUCU VE TAZMİNAT DAVALARI (2,5 Saat)

-Önleme, Son Verme ve Tespit Davaları -Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

9. VERİ İHLALLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK ÖZEL KORUNMA YOLLARI (2,5 Saat)

-Veri Sorumlusuna Başvuru -Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet -Bilişim Suçları

10. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ ve TEKNİK TEDBİRLER (2 Saat)

11. VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN ŞİRKETLERCE KVK UYUM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER (2 Saat)

12. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI ÇAPTA GETİRİLERİ (2 Saat)

Kazanımlar


 

Anayasal bir hak olarak kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve 6698 sayılı kanunun getirdiği sorumluluklar

KVKK kapsamında uygulamalar

Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken hukuki altyapının oluşturulması

4271 Sayılı TMK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5237 Sayılı TCK Açısından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine karşı korunma yolları

Sertifika


Bu eğitimin sonunda %80 katılım koşulunu sağlayan katılımcılara Hasan Kalyoncu Üniversitesi SEM müdürü ve eğitmenin imzası olan bir sertifika verilecektir.
TÜM EĞİTİMLER

Benzer Eğitimler

ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ

Hukuk
86 Saat
Gaziantep

Arabuluculuk genel anlamıyla, çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem...

Eğitim Detayları

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Hukuk
36 Saat /2 Hafta
Online


Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir.

Eğitim Detayları

YANGIN VE PATLAMA SONRASI OLAY YERİ İNCELEME EĞİTİMİ

Hukuk
60 Saat /10 Hafta (Hafta sonu 9.00-17.00)
Gaziantep

Yangın ve Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitimine ilişkin kuramsal çerçeve, teori ve pratik uygulamanın sentezi ile oluşturulan...

Eğitim Detayları
Eğitim Tarihi / Süresi

06/06/2021
25 saat /1 Hafta Pazartesi/Salı/Perşembe 19:00-22:00 Cumartesi/Pazar 10:00-18:00

Lokasyon

Online

Eğitim Ücreti

1,200 TL (KDV Dahil)

Bu fiyat için son 5 saat!
Ön Kayıt Yaptırmak İstiyorum
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Teşekkürler.
Ön Kayıt başvurunuz başarıyla alınmıştır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında eğitim tarihi başlangıç bilgisi ve kesin kayıt işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Bir hata oluştu.
Hemen Kayıt Ol Çantama Ekle
Bilgi Almak İstiyorum 
6563 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.
Mesajınız başarı ile iletildi!
Bir hata oluştu.